Reklam

Vi är en fullservice reklambyrå inom grafisk formgivning, teknik och modern marknadsföring. Vi har i mer än 20 år arbetat med varumärket som grunden i all marknadsföring. En bra varumärkesvård föder god framgång. Vi blir sällan helt nöjda med framgång, det är därför vi tror att enda sättet är att fortsätta vårda varumärket för att klara utmaningarna från dess konkurrenter. Vi bygger våra framgångar på våra kunders framgångar.

Erfarenheten

I över 20 år inom producent- och konsument- marknadsföring har vi haft många framgångar tillsammans med våra kunder. Vi har alltid strävat efter att arbeta med de ledande företagen och varumärkena inom olika marknadssegment. Det betyder att vi alltid varit med i spetsen av utvecklingen. Vi har därför en mångfacetterad erfarenhet och kunskap om marknadsföring och behärskar alla mediakombinationer. Man måste veta varför en viss kombination ger det bästa resultatet både marknadsföringsmässigt och ekonomiskt. 1990 blev vi utsedda till Sveriges första digital reklambyrå men vi är fortfarande hungriga – en bra kombination.

Modern reklambyrå

Som ett led i att bygga ett starkt affärskoncept för våra kunder utvecklar och utökar vi våra konceptområden. Vi är er sparringpartner för hela den moderna kommunikations- apparaten så att samma profil och koncept når slutanvändarna.

Vi är en totalbyrå som utvecklar och producerar kommunikationslösningar inom alla områden. Detta ger våra kunder en kreativ, stabil och enhetlig kommunikation, som är en förutsättning för att bygga och behålla en stark marknadsposition.

Vi har fasta priser som ska underlätta budgetarbete och marknadssatsningar.

 

E-kontakt      Telefon 0706 24 63 95

Hur man förpackar budskapet är avgörande för kommunikationens räckvidd

Marketing Partnership är ett koncept baserat på idén att starka varumärken tillsammans kan stärka sina positioner och öka synergieffekterna genom att marknadsföra sig tillsammans. Oavsett om man ska lansera en ny produkt, ett nytt varumärke, vitalisera varumärket eller relansera produkten kan Marketing Partnership ge spännande resultat bara genom att användaren finner de två varumärkena i en för denne en oväntad men realistisk situation. Människor vill identifiera sig med sina varumärkes- kombinationer, ett sätt att ge uttryck för sina känslor och sin status.

Vi har en fungerande modell för utveckling, implementering och uppföljning av såväl nationella som internationella koncept och reklamkampanjer. Utvecklingen av Corporate Concepts, parallellutveckling av produktoch kommunikations- eller kampanjkoncept föregås alltid med en dialog med slutanvändarna och en internundersökning för att ge en bild av verkligheten. När konceptet och strategin är klara balanseras dessa mot den grafiska designen. Det kreativa teamet ger liv åt tankar och idéer med grafisk utformning och text till den färdiga produkten.Vi tänker realistiskt men handlar okonventionellt.